• دفعات نمایش :1454
• ابعاد : 740 * 555
• حجم تصویر : 57 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1356
• ابعاد : 740 * 491
• حجم تصویر : 58 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1499
• ابعاد : 670 * 473
• حجم تصویر : 36 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1340
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 589 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1170
• ابعاد : 900 * 748
• حجم تصویر : 136 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1097
• ابعاد : 991 * 660
• حجم تصویر : 55 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1031
• ابعاد : 700 * 395
• حجم تصویر : 14 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1175
• ابعاد : 600 * 400
• حجم تصویر : 52 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1075
• ابعاد : 1920 * 1200
• حجم تصویر : 281 کیلوبایت
• دفعات نمایش :993
• ابعاد : 1920 * 1200
• حجم تصویر : 198 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1027
• ابعاد : 740 * 490
• حجم تصویر : 136 کیلوبایت
• دفعات نمایش :972
• ابعاد : 740 * 495
• حجم تصویر : 70 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1075
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 64 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1039
• ابعاد : 1280 * 1024
• حجم تصویر : 105 کیلوبایت
• دفعات نمایش :974
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 93 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1064
• ابعاد : 1108 * 792
• حجم تصویر : 208 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1043
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 75 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1209
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 317 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1113
• ابعاد : 1055 * 800
• حجم تصویر : 186 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1118
• ابعاد : 1222 * 818
• حجم تصویر : 89 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1100
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 87 کیلوبایت
  گروههای تصاویر  
 
.....وضعیت فعلی :
.....درحه حرارت :
.....سرعت باد :
.....میزان رطوبت :
.....طلوع آفتاب :
.....غروب آفتاب :
  اوقات شرعی  

نظرسنجی  
به نظر شما داشتن چند بچه در خانواده کافی است؟