• دفعات نمایش :2613
• ابعاد : 960 * 527
• حجم تصویر : 161 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1274
• ابعاد : 701 * 412
• حجم تصویر : 97 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1152
• ابعاد : 702 * 411
• حجم تصویر : 55 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1175
• ابعاد : 700 * 410
• حجم تصویر : 63 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1245
• ابعاد : 991 * 629
• حجم تصویر : 133 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1151
• ابعاد : 702 * 409
• حجم تصویر : 26 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1132
• ابعاد : 700 * 466
• حجم تصویر : 38 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1118
• ابعاد : 600 * 537
• حجم تصویر : 26 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1126
• ابعاد : 703 * 505
• حجم تصویر : 57 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1053
• ابعاد : 605 * 455
• حجم تصویر : 20 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1232
• ابعاد : 700 * 450
• حجم تصویر : 49 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1205
• ابعاد : 700 * 449
• حجم تصویر : 39 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1155
• ابعاد : 704 * 413
• حجم تصویر : 45 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1165
• ابعاد : 701 * 414
• حجم تصویر : 30 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1127
• ابعاد : 701 * 430
• حجم تصویر : 30 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1148
• ابعاد : 701 * 416
• حجم تصویر : 27 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1138
• ابعاد : 701 * 420
• حجم تصویر : 15 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1105
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 89 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1109
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 51 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1212
• ابعاد : 1200 * 801
• حجم تصویر : 74 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1164
• ابعاد : 1280 * 848
• حجم تصویر : 74 کیلوبایت
  گروههای تصاویر  
 
.....وضعیت فعلی :
.....درحه حرارت :
.....سرعت باد :
.....میزان رطوبت :
.....طلوع آفتاب :
.....غروب آفتاب :
  اوقات شرعی  

نظرسنجی  
به نظر شما داشتن چند بچه در خانواده کافی است؟