• دفعات نمایش :1779
• ابعاد : 718 * 480
• حجم تصویر : 142 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1668
• ابعاد : 700 * 465
• حجم تصویر : 151 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1589
• ابعاد : 740 * 493
• حجم تصویر : 147 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1560
• ابعاد : 2065 * 1466
• حجم تصویر : 383 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1361
• ابعاد : 2226 * 1500
• حجم تصویر : 1242 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1434
• ابعاد : 697 * 471
• حجم تصویر : 47 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1366
• ابعاد : 697 * 469
• حجم تصویر : 62 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1338
• ابعاد : 703 * 385
• حجم تصویر : 29 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1366
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 596 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1345
• ابعاد : 711 * 639
• حجم تصویر : 79 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1347
• ابعاد : 697 * 471
• حجم تصویر : 47 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1334
• ابعاد : 697 * 469
• حجم تصویر : 62 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1335
• ابعاد : 701 * 383
• حجم تصویر : 40 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1339
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 158 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1333
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 96 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1443
• ابعاد : 1000 * 805
• حجم تصویر : 105 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1382
• ابعاد : 2956 * 2000
• حجم تصویر : 599 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1353
• ابعاد : 1152 * 864
• حجم تصویر : 116 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1416
• ابعاد : 1920 * 1440
• حجم تصویر : 101 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1408
• ابعاد : 1280 * 1024
• حجم تصویر : 199 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1448
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 69 کیلوبایت
 1
  گروههای تصاویر  
 
.....وضعیت فعلی :
.....درحه حرارت :
.....سرعت باد :
.....میزان رطوبت :
.....طلوع آفتاب :
.....غروب آفتاب :
  اوقات شرعی  

نظرسنجی  
به نظر شما داشتن چند بچه در خانواده کافی است؟