• دفعات نمایش :1739
• ابعاد : 678 * 480
• حجم تصویر : 109 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1495
• ابعاد : 718 * 478
• حجم تصویر : 39 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1627
• ابعاد : 600 * 431
• حجم تصویر : 82 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1475
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 529 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1513
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 1557 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1537
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 2084 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1373
• ابعاد : 2065 * 1466
• حجم تصویر : 1092 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1272
• ابعاد : 740 * 493
• حجم تصویر : 77 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1318
• ابعاد : 740 * 679
• حجم تصویر : 219 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1286
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 846 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1270
• ابعاد : 701 * 411
• حجم تصویر : 17 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1383
• ابعاد : 740 * 494
• حجم تصویر : 60 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1373
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 511 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1394
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 423 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1397
• ابعاد : 3072 * 2048
• حجم تصویر : 1419 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1307
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 835 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1307
• ابعاد : 698 * 412
• حجم تصویر : 45 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1253
• ابعاد : 694 * 471
• حجم تصویر : 49 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1231
• ابعاد : 698 * 470
• حجم تصویر : 66 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1309
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 221 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1255
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 41 کیلوبایت
  گروههای تصاویر  
 
.....وضعیت فعلی :
.....درحه حرارت :
.....سرعت باد :
.....میزان رطوبت :
.....طلوع آفتاب :
.....غروب آفتاب :
  اوقات شرعی  

نظرسنجی  
به نظر شما داشتن چند بچه در خانواده کافی است؟