• دفعات نمایش :1872
• ابعاد : 678 * 480
• حجم تصویر : 109 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1628
• ابعاد : 718 * 478
• حجم تصویر : 39 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1746
• ابعاد : 600 * 431
• حجم تصویر : 82 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1605
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 529 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1630
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 1557 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1664
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 2084 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1500
• ابعاد : 2065 * 1466
• حجم تصویر : 1092 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1381
• ابعاد : 740 * 493
• حجم تصویر : 77 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1430
• ابعاد : 740 * 679
• حجم تصویر : 219 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1423
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 846 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1387
• ابعاد : 701 * 411
• حجم تصویر : 17 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1509
• ابعاد : 740 * 494
• حجم تصویر : 60 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1495
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 511 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1514
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 423 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1608
• ابعاد : 3072 * 2048
• حجم تصویر : 1419 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1434
• ابعاد : 1600 * 1200
• حجم تصویر : 835 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1424
• ابعاد : 698 * 412
• حجم تصویر : 45 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1369
• ابعاد : 694 * 471
• حجم تصویر : 49 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1345
• ابعاد : 698 * 470
• حجم تصویر : 66 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1425
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 221 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1360
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 41 کیلوبایت
  گروههای تصاویر  
 
.....وضعیت فعلی :
.....درحه حرارت :
.....سرعت باد :
.....میزان رطوبت :
.....طلوع آفتاب :
.....غروب آفتاب :
  اوقات شرعی  

نظرسنجی  
به نظر شما داشتن چند بچه در خانواده کافی است؟