• دفعات نمایش :1566
• ابعاد : 960 * 600
• حجم تصویر : 59 کیلوبایت
• دفعات نمایش :2021
• ابعاد : 4800 * 3600
• حجم تصویر : 1059 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1187
• ابعاد : 1280 * 800
• حجم تصویر : 42 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1236
• ابعاد : 1920 * 1280
• حجم تصویر : 94 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1280
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 15 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1117
• ابعاد : 1280 * 800
• حجم تصویر : 22 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1214
• ابعاد : 1021 * 1022
• حجم تصویر : 22 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1166
• ابعاد : 1920 * 1440
• حجم تصویر : 62 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1266
• ابعاد : 2560 * 1600
• حجم تصویر : 118 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1227
• ابعاد : 1280 * 853
• حجم تصویر : 69 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1255
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 79 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1244
• ابعاد : 1323 * 1061
• حجم تصویر : 73 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1120
• ابعاد : 1688 * 1125
• حجم تصویر : 68 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1193
• ابعاد : 1920 * 1200
• حجم تصویر : 56 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1191
• ابعاد : 1220 * 888
• حجم تصویر : 27 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1218
• ابعاد : 862 * 914
• حجم تصویر : 24 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1151
• ابعاد : 1920 * 1230
• حجم تصویر : 52 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1221
• ابعاد : 1024 * 1024
• حجم تصویر : 26 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1193
• ابعاد : 1920 * 1200
• حجم تصویر : 63 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1268
• ابعاد : 1920 * 1200
• حجم تصویر : 60 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1201
• ابعاد : 975 * 975
• حجم تصویر : 58 کیلوبایت
  گروههای تصاویر  
 
.....وضعیت فعلی :
.....درحه حرارت :
.....سرعت باد :
.....میزان رطوبت :
.....طلوع آفتاب :
.....غروب آفتاب :
  اوقات شرعی  

نظرسنجی  
به نظر شما داشتن چند بچه در خانواده کافی است؟